Hraj teraz Akcie Pokladňa VIP Lounge Register

podmienky

1. Úvod

1.1. Používaním, navštevovaním a / alebo prístupom k akejkoľvek časti webovej stránky casinoxbit.com alebo k akejkoľvek subdoméne, webovej stránke alebo mobilnej aplikácii, ktorú vlastníme alebo prevádzkujeme („webová stránka“),a / alebo registráciou účtu na webovej stránke súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami, našimi Pravidlami ochrany súkromia, našimi Pravidlami cookies a akýmikoľvek ďalšími pravidlami vzťahujúcimi sa na naše stávkové alebo herné produkty dostupné na Webových stránkach (spolu „Všeobecné podmienky“alebo „Podmienky“).

1.2. Mali by ste si pozorne prečítať Podmienky, ak s nimi nesúhlasíte a / alebo ich nemôžete akceptovať, nepoužívajte, nenavštevujte ani sa neprihlasujte na webovú stránku.

1.3. Tieto Podmienky môžeme z času na čas z akýchkoľvek dôvodov zmeniť (vrátane dodržania platnej legislatívy alebo požiadaviek regulačných orgánov). Aktuálna verzia Podmienok bude k dispozícii na webových stránkach. Ak budete naďalej používať webovú stránku aj po tom, ako tieto zmeny nadobudnú platnosť, bude sa to považovať za prijatie týchto zmien podmienok.

1.4. www.casinoxbit.com prevádzkuje spoločnosť Bit Gaming LLC., spoločnosť registrovaná podľa zákonov St. Vincent a Grenadines pod registračným číslom 950 LLC 2021. Spoločnosť Bit Gaming LLC (casinoxbit.com) má úplnú licenciu orgánu pre hazardné hry Curacao na základe licenčného čísla GLH-OCCHKTW0705052021.

1.5. Odkaz na „vy“, „váš“, „zákazník“, „používateľ“ alebo „hráč“ znamená každú osobu, ktorá používa Webovú stránku alebo akékoľvek služby na nej dostupné, a / alebo registrovaný zákazník Webovej stránky.

1.6. Odkaz na „hry“ znamená Kasíno, LIVE kasíno, stávkovú kanceláriu, karty a ďalšie hry, ktoré môžu byť z času na čas dostupné na webových stránkach. Casinoxbit.com si vyhradzuje právo pridávať a odstraňovať hry z webových stránok podľa vlastného uváženia.

 

2. Váš účet

2.1. Zákonné požiadavky

2.1.1. Odkaz na „Účet“ znamená účet, ktorý ste zaregistrovali na Webovej stránke po prijatí a odsúhlasení týchto Podmienok. Registráciou účtu vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov alebo ste dosiahli vyšší minimálny zákonný vek, ako je stanovené v jurisdikcii vášho bydliska podľa zákonov, ktoré sa na vás vzťahujú. Je vašou výlučnou zodpovednosťou vedieť, či sú služby dostupné na webových stránkach legálne v krajine vášho bydliska. Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú používať webovú stránku a / alebo služby na nej dostupné.

 

2.1.2. Nie ste oprávnení registrovať sa na webových stránkach a využívať naše služby, ak ste rezidentom v Arube, Austrálii, Bonaire, Curacao, Francúzsku, Iráne, Iraku, Holandsku, Sabe, Španielsku, St Maarten, Statia, USA alebo USA, Spojene kralovstvo. Vyhradzujeme si právo odmietnuť zákazníkov z akýchkoľvek iných krajín nad rámec vyššie uvedených jurisdikcií podľa nášho vlastného uváženia.

 

2.1.3 Obmedzenia hier a obsahu NetEnt pre jednotlivé krajiny

Všetky hry a obsah NetEnt nie sú k dispozícii pre Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Francúzsko a Taliansko, Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Angolu, Austráliu, Bahamy, Botswanu, Kambodžu, Ekvádor, Etiópiu, Ghanu, Guyanu, Hongkong , Irán, Irak, Izrael, Kuvajt, Laos, Mjanmarsko, Namíbia, Nikaragua, Severná Kórea, Pakistan, Panama, Papua Nová Guinea, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Sudán, Sýria, Taiwan, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Jemen , Zimbabwe, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Mexiko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.

2.1.4 Herné územia so značkou NetEnt

Jumanji, emojiplanet, Guns & Roses, Jimi Hendrix & Motörhead nie je ponúkaný na nasledujúcich územiach: Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Angola, Austrália, Bahamy, Botswana, Kambodža, Čína, Ekvádor, Etiópia, Ghana, Guyana, Hongkong, Irán , Irak, Izrael, Kuvajt, Laos, Mjanmarsko, Namíbia, Nikaragua, Severná Kórea, Pakistan, Panama, Papua Nová Guinea, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Sudán, Sýria, Taiwan, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Jemen, Zimbabwe . Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Mexiko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké.

2.1.5 Okrem jurisdikcií uvedených v odseku 5.3.1 sa video automat Planet of the Apes neposkytuje na nasledujúcich územiach: Azerbajdžan, Čína, India, Malajzia, Katar, Rusko, Thajsko, Turecko, Ukrajina.

2.1.6 Video automat Vikings nie je ponúkaný v nasledujúcich jurisdikciách: Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Angola, Austrália, Azerbajdžan, Kambodža, Kanada, Čína, Ekvádor, Francúzsko, Guyana, Hongkong, India, Indonézia, Irán, Irak, Izrael , Kuvajt, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Namíbia, Severná Kórea, Pakistan, Papua Nová Guinea, Filipíny, Katar, Rusko, Singapur, Južná Kórea, Sudán, Sýria, Taiwan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Spojené štáty americké, Uganda.

2.1.7 Okrem jurisdikcií uvedených v odseku 5.3.1 nie je video slot Narcos ponúkaný na nasledujúcich územiach: Čína, Indonézia, Južná Kórea.

2.1.8 Universal Monsters (Frankenstein, Bride of Frankenstein, Dracula, Mummy, The Wolf Man, Creature from the Black Lagoon and The Invisible Man),je možné hrať iba na týchto územiach: Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Monako, Čierna Hora, Nórsko, Rusko, San Maríno, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina, Chorvátsko, Macedónsko, Turecko, Rakúsko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Peru, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. 

 

2.2. Registrácia účtu

 

2.2.1. Ak chcete uzatvárať stávky, hrať hry a vkladať peniaze, musíte si zaregistrovať účet na webových stránkach.

 

2.2.2. Pri registrácii účtu musíte uviesť úplné a aktuálne informácie vrátane mobilného čísla, e-mailovej adresy, používateľského mena, hesla a ďalších povinných údajov požadovaných v registračnom formulári.

2.2.3. Registráciou účtu na webových stránkach súhlasíte s uvedením svojho zákonného mena. Môžeme podniknúť kroky na kontrolu pravdivosti informácií, ktoré poskytnete. Tieto údaje nemôžete meniť, existujú však prípady, v ktorých môžete jednotlivo požiadať o zmenu údajov kontaktovaním zákazníckej podpory webových stránok, napríklad chyba, preklep, atď.

2.2.4. Ak sa rozhodnete alebo ak vám bude v rámci našich bezpečnostných postupov poskytnuté používateľské meno, heslo alebo akékoľvek iné informácie, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými a nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane. Nie sme zodpovední za akékoľvek zneužitie vášho Účtu tretími stranami v dôsledku vášho zverejnenia, či už úmyselného alebo náhodného, ​​či už aktívneho alebo pasívneho, vašich prihlasovacích údajov akejkoľvek tretej strane. Nikdy od vás nebudeme požadovať, aby ste prezradili svoje heslo, a nikdy s vami nebudeme iniciovať kontakt, aby sme vás požiadali o pamäťové joggery spojené s vašim heslom.

2.2.5. Zamestnanci, bývalí zamestnanci poskytovateľov služieb a / alebo pridružené osoby nesmú registrovať účty na webových stránkach a nemôžu využívať služby a propagácie, ktoré sú na nich dostupné. Rovnaké pravidlá platia pre rodinných príslušníkov vyššie uvedených. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok trvalé zrušenie účtu a uvedené účty sa budú považovať za podvodné. Akékoľvek výhry odvodené z týchto aktivít budú považované za prepadnuté majiteľom účtu a majiteľovi účtu bude vrátená iba vložená suma.

2.2.6 Svoj účet nemôžete previesť, predať alebo založiť na inú osobu. Tento zákaz zahŕňa prevod všetkých aktív akejkoľvek hodnoty, okrem iného vrátane vlastníctva účtov, výhier, vkladov, stávok, práv a / alebo nárokov v súvislosti s týmito aktívami, legálnymi, komerčnými alebo inými. Zákaz uvedených prevodov tiež zahŕňa, nie je však obmedzený iba na vecné bremeno, založenie, postúpenie, užívacie právo, obchodovanie, sprostredkovanie, založenie hypotéky a / alebo darovanie v spolupráci so zverencom alebo inou treťou stranou, spoločnosťou, fyzickou alebo právnickou osobou, nadáciou a / alebo asociácia akéjkoľvek podoby alebo formy. 

 

2.3. Problémy s účtami

2.3.1. Ak zabudnete svoje heslo alebo si myslíte, že niekto pozná podrobnosti vašich osobných údajov, navyše ak máte podozrenie, že iný používateľ neoprávnene využíva podvodom Váš účet, musíte nám toto podozrenie nahlásiť.

2.3.2. Vyhradzujeme si právo vyhlásiť akúkoľvek stávku alebo transakciu za neplatnú čiastočne alebo úplne, ak by sme podľa vlastného uváženia považovali za zrejmé, že nastala niektorá z nasledujúcich okolností:

1) majiteľ účtu alebo osoby spojené s majiteľom účtu môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť výsledok udalosti;

2) majiteľ účtu alebo osoby spojené s majiteľom účtu sa priamo alebo nepriamo vyhýbajú pravidlám webových stránok;

3) výsledok udalosti alebo stávky bol priamo alebo nepriamo ovplyvnený trestnou činnosťou;

4) pravdepodobnosť udalosti sa významne zmenila v dôsledku verejného oznámenia tejto  udalosti;

5) boli podané stávky, ktoré by neboli inak akceptované, ale boli prijaté v období, keď boli webové stránky ovplyvnené technickými problémami;

6) kvôli chybe, napríklad nesprávnej tlači, technickej chybe, ľudskej chybe, vyššej moci alebo inak, boli kvôli tejto chybe ponúknuté, podané a prijaté stávky.

 

2.3.3. Keď zrušíme alebo pozastavíme účet z akýchkoľvek dôvodov, vyhradzujeme si právo zrušiť všetky budúce účty, ktoré môžu byť zaregistrované rovnakou osobou, zariadením, adresou alebo ktoré môžu používať rovnaké platobné peňaženky alebo kreditné karty, a zrušiť / obmedziť všetky stávky a transakcie týchto účtov.

2.3.4. Ako ďalšiu ochranu pred neoprávneným použitím vášho účtu ponúkame dvojfaktorovú autentizáciu (2FA). Zodpovedáte za utajenie prihlasovacích údajov a za zabezpečenie toho, aby k nim nemohla získať prístup iná osoba.

2.4. Registráciou účtu na webových stránkach sa zaväzujete, vyhlasujete a zaručujete, že:

2.4.1. Máte viac ako 18 rokov alebo taký vyšší minimálny zákonný plnoletý vek, ako je stanovené v zákonoch o jurisdikcii, ktoré sa na vás vzťahujú, a podľa zákonov, ktoré sa na vás vzťahujú, sa môžete zúčastňovať hier ponúkaných na webových stránkach.

2.4.2. Túto webovú stránku a svoj účet budete používať výhradne a výlučne na účely svojej skutočnej účasti na hrách, a nie na akékoľvek finančné alebo iné operácie; vaša účasť na hrách bude výlučne v rámci vašej osobnej neprofesionálnej kapacity iba z rekreačných a zábavných dôvodov.

2.4.3. Zúčastňujete sa na hrách vo svojom mene a nie v mene inej osoby;

2.4.4. Nie ste rezidentom v Curacao, Francúzsku, Iráne, Iraku, Holandsku, Severnej Kórei, Singapure, Španielsku, St Maarten, Statia, USA alebo závislých krajinách USA, Ukrajina, Spojené kráľovstvo.

2.4.5. Všetky informácie, ktoré poskytnete casinoxbit.com, sú pravdivé, úplné a správne a o akejkoľvek zmene týchto informácií nás budete okamžite informovať.

2.4.6. Ste výhradne zodpovedný za hlásenie a vyúčtovanie všetkých daní, ktoré sa na vás podľa príslušných zákonov vzťahujú, za všetky výhry, ktoré získate od casinoxbit.com

2.4.7. Všetky peniaze, ktoré vložíte na svoj účet, nie sú napadnuté nijakou nezákonnosťou a najmä nepochádzajú z akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo zdroja.

2.4.8. Rozumiete, že účasťou na hrách riskujete stratu peňazí uložených na vašom účte.

2.4.9. V súvislosti s účasťou vašej alebo tretích strán na akejkoľvek z hier sa nebudete podieľať na žiadnych podvodných, tajných, opravných alebo iných nezákonných činnostiach a na svoju účasť v žiadnej z týchto hier nebudete používať žiadne softvérové ​​metódy alebo techniky alebo hardvérové ​​zariadenia. Casinoxbit.com si týmto vyhradzuje právo zneplatniť alebo uzavrieť váš účet alebo zneplatniť vašu účasť v hre v prípade takého správania.

2.4.10. Pokiaľ ide o vklady a výbery finančných prostriedkov na váš účet a z neho, budete používať iba kreditné karty a iné finančné nástroje, ktoré sú platné a zákonne vám patria.

2.4.11. Počítačový softvér, ktorý vám poskytujeme, je majetkom stránky casinoxbit.com alebo iných tretích strán a je chránený autorskými právami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Softvér môžete používať iba na svoje osobné rekreačné účely v súlade so všetkými tu ustanovenými pravidlami a podmienkami a v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi.

 

2.4.12. Hry hrané na webových stránkach by sa mali hrať rovnakým spôsobom ako hry hrané v akomkoľvek inom prostredí. Buďte zdvorilí voči ostatným hráčom a zástupcom casinoxbit.com a vyhnite sa hrubým alebo obscénnym komentárom, a to aj v chatovacích miestnostiach.

 

3. Viac účtov

3.1. Môžete sa zaregistrovať a používať iba jeden účet na webových stránkach.

3.2. Pre každú domácnosť, adresu IP a počítač alebo zariadenie je povolený iba jeden účet. Ak dvaja alebo viacerí používatelia zdieľajú tú istú domácnosť, adresu IP a počítač alebo zariadenie, musíme byť vopred informovaní držiteľmi príslušných účtov.

3.3. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu zaregistrujete alebo pokúsite zaregistrovať viac ako jeden Účet, môžeme podľa nášho uváženia zablokovať alebo zrušiť akýkoľvek alebo všetky vaše Účty. Môžeme tiež zrušiť všetky stávky, ktoré boli vložené na duplicitných účtoch, zablokovať bonusy a dary a zrušiť žiadosti o výber. Okrem toho vám prepadnú všetky výnosy, výhry alebo bonusy, ktoré sa získali počas existencie duplicitného účtu.

 

4. Výplaty

4.1. Keď sa určí výsledok Hry, ktorej sa zúčastňujete, alebo casinoxbit.com prípadne potvrdí relevantný výsledok a vyrovná hru; všetky výhry budú dostupné na vašom účte.

4.2. Ak stránka casinoxbit.com omylom pripíše na váš účet výhry, ktoré vám nepatria, či už z dôvodu technickej alebo ľudskej chyby alebo inak, čiastka zostane majetkom stránky casinoxbit.com a čiastka bude odpočítaná z vášho účtu. Ak ste predtým, ako sa stránka casinoxbit.com dozvie o chybe, vybrali ste prostriedky, ktoré vám nepatria, bez toho, aby boli dotknuté ďalšie opravné prostriedky a kroky, ktoré môžu byť dostupné na základe zákona, bude omylom vyplatená suma predstavovať dlh, ktorý dlhujete spoločnosti casinoxbit.com. V prípade nesprávneho pripísania sumy ste povinní okamžite to oznámiť casinoxbit.com.

4.3. casinoxbit.com vykoná pri všetkých výberoch ďalšie overovacie a identifikačné postupy alebo si vyhradzuje právo vykonať tieto overovacie postupy na akejkoľvek úrovni výberov. Všetky transakcie budú skontrolované, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.

 

5. Vklady

5.1. Aby ste mali možnosť uzatvárať stávky a hrať o skutočné peniaze, musíte na svoj účet vložiť XBB / kryptomenu.

5.2. Prijímame platby v rôznych kryptomenách.

5.3. Casinoxbit.com si vyhradzuje právo použiť ďalšie postupy a prostriedky na overenie vašej identity (KYC) pri vkladoch na účet a zrušenie účtu, ak tieto dokumenty neodošlete na casinoxbit.com

5.5. Vkladom potvrdzujete, že všetky vklady sú autorizované a nebudete sa ich snažiť odmietnuť ani podniknúť žiadne kroky, ktoré spôsobia, že tretia strana tieto platby zruší, aby sa predišlo akejkoľvek legitímnej zodpovednosti.

5.6. Aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí, je potrebné pred uskutočnením výberu vložiť vklad najmenej raz. Upozorňujeme, že ak sú splnené požiadavky na stávky, je potrebné požiadavku na stávky dodržať pred podaním žiadosti o výber.

5.7. Casinoxbit.com nepovoľuje vkladanie treťou stranou (priateľom, príbuzným, partnerom, manželkou alebo manželom). Ak si všimnete vklady tretej strany, všetky výhry prepadnú a budú odoslané späť na kasinoxbit.com a vklad bude vrátený oprávnenému majiteľovi účtu.

 

 

6. Výbery

6.1. Pri prvom uplatňovaní výberu budete možno musieť poskytnúť svoje dokumenty KYC, ako napríklad bankový výpis, kópiu dokladu totožnosti, doklad o adrese.

6.2. Casinoxbit.com si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť maximálnu povolenú sumu za jednu transakciu.

6.3. Žiadosť o výber nebude spracovaná, kým nebudú splnené všetky požiadavky na stávky.

6.4. Nebude možné vyberať finančné prostriedky označené ako „Bonus - XBB“, ani finančné prostriedky zaseknuté v prerušenej hre.

6.5. Casinoxbit.com má právo odmietnuť výber, ak je celková čiastka stávky nižšia ako suma posledného vkladu. Počiatočný vklad musíte aspoň raz otočiť, než budete môcť vybrať.

6.6. Všetky žiadosti o výber sú spracované do dvoch (2) bankových dní, existujú však prípady, kedy môže byť toto načasovanie dlhšie, v závislosti od dodatočných kontrol účtu a štátnych sviatkov.

6.7. Užívateľ nemôže vyberať finančné prostriedky presahujúce zostatok na jeho účte.

6.8. Výbery vám budú uskutočnené spôsobmi, ktoré máte k dispozícii v „Pokladni“.

6.9. Keď je výber zrušený, finančné prostriedky sa vrátia späť na váš účet a tieto prostriedky môžete na účte zodpovedajúcim spôsobom použiť. casinoxbit.com nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek finančné prostriedky stratené počas hrania po zrušení výberu vami alebo nami.

6.10. Upozorňujeme, že naše výrobky sa počas hrania spotrebúvajú okamžite. Pri hraní preto nemôžeme poskytovať náhrady, vrátenie peňazí ani zrušenie požadovanej služby. Ak hráte hru so skutočnými peniazmi, peniaze budú okamžite čerpané z vášho účtu.

6.11. Maximálnu čiastku 10 000 XBU môžete vybrať iba za 24 hodín a maximálnu sumu 50 000 XBU v rámci 30 -dňového obdobia, pokiaľ sme sa nedohodli na vyššej sume.

6.12. Pred prijatím odstúpenia od zmluvy vás môžeme požiadať, aby ste poskytli zákonný doklad totožnosti, napríklad overené kópie pasov, občianskych preukazov alebo inú dokumentáciu, ako sa domnievame, že je za daných okolností potrebné. Môžeme tiež vykonať telefonické overenie, overenie tváre alebo iné také overenie, ktoré je potrebné na zaistenie toho, aby ste boli tým, kým sa hovoríte.

6.13. Môžete mať súčasne iba jeden čakajúci výber (tj. Požadovaný, ale nespracovaný) na jeden spôsob platby. Navyše, v závislosti od použitej metódy, môžete podať iba jednu žiadosť o výber za 24 hodín.

6.14. Ak vyhráte viac ako 10 000 XBB (alebo ekvivalent v mene vášho účtu),casinoxbit.com si vyhradzuje právo rozdeliť výplatu na týždenné splátky maximálne 2 500 XBB, kým nebude vyplatená celá čiastka. Všetky výhry v progresívnom jackpote budú vyplatené v plnej výške.

6.15. Maximálna denná výherná čiastka pre jedného zákazníka nesmie prekročiť 100 000 XBB. „Deň“ znamená čas medzi 00:00 GMT a 23:59 GMT.

 

 

7. Zrušenie účtu

7.1. Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť a požiadať o výber zostatku na účte s výhradou odpočítania príslušných poplatkov za výber. Ak chcete zrušiť svoj účet, musíte najskôr zrušiť všetky otvorené stávky, ak existujú, a kontaktovať zákaznícku podporu webových stránok. Ak dôvod zrušenia Účtu súvisí s obavami z možnej závislosti na hazardných hrách, budete o tom informovať stránku casinoxbit.com.

7.2. Spôsob splácania bude na našom absolútnom uvážení.

7.3. casinoxbit.com si vyhradzuje právo zrušiť váš účet a vrátiť vám zostatok „Dostupné na výber“, s výhradou odpočítania príslušných poplatkov za výber, na základe úplného uváženia casinoxbit.com a bez akejkoľvek povinnosti uviesť dôvod alebo predchádzajúce upozornenie.

7.4. casinoxbit.com si vyhradzuje právo zrušiť a odstrániť akúkoľvek bonusovú čiastku, ktorá vám bola pridelená, ak nebude použitá do 1 mesiaca od dátumu pridelenia.

7.5. casinoxbit.com si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o výber v prípade podvodu. V takom prípade bude účet pozastavený a platba nebude spracovaná.

7.6. casinoxbit.com skontroluje všetky hráčske účty a klasifikuje ich podľa vlastného uváženia. Keď bude hráč klasifikovaný ako „lovec bonusov“ alebo „zneužívateľ bonusov“, všetky výhry a bonusy budú neplatné, účet bude pozastavený a platba nebude spracovaná.

 

8. Osobné údaje

8.1. V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, budeme dodržiavať príslušné zákony o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov, ktorých kópiu získate kliknutím sem.

 

9. Chybné a prerušené hry

9.1. Trestná činnosť

V prípade zistenia akejkoľvek nezrovnalosti (vrátane podozrenia z prania špinavých peňazí alebo podvodu) si casinoxbit.com vyhradzuje právo uzavrieť účty a / alebo hlásiť trestné alebo iné podozrivé činnosti poskytované prostredníctvom jedného alebo viacerých účtov príslušnému regulačnému alebo donucovaciemu orgánu. Zostatky na účte všetkých páchateľov budú blokované, výbery budú neplatné, vklady a výhry prepadnú.

 

9.2. Kolúzia a podvádzanie

casinoxbit.com je oprávnený deaktivovať účty používateľov a prepadnúť ich zostatky na účtoch (vrátane vkladov a výhier),ak budú upozornení na zisk, pokus o získanie výhody obchodovania s informáciami o ich kartách alebo uzavretie tajnej dohody s ostatnými používateľmi o uzavretí neférová výhoda. Tieto výhody môžu pozostávať z vyhodenia a prenosu čipov, diskusie o pridelených kartách počas hry, viacnásobného použitia jedného účtu, soft play. casinoxbit.com poskytuje dôkladné preskúmanie hry manuálnymi aj automatizovanými spôsobmi a vyšetruje všetky súvisiace sťažnosti používateľov. Okrem toho stránka casinoxbit.com poskytuje proaktívne a náhodné skúmanie hrateľnosti a účtov.

 

9.3. Podvodná činnosť

Akonáhle si casinoxbit.com všimne podvodnú, nezákonnú, nečestnú alebo nevhodnú činnosť, sme oprávnení zablokovať užívateľský účet prepadnutím všetkých zostatkov na účtoch bez predchádzajúceho upozornenia. V takýchto prípadoch si casinoxbit.com vyhradzuje právo nahlásiť podvodnú činnosť existujúcim regulačným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní, vrátane, ale nielen, bánk, spoločností vydávajúcich kreditné karty alebo akejkoľvek osoby alebo subjektu, ktorý má na tieto informácie zákonné právo, a / alebo podniknúť právne kroky. proti takémuto používateľovi.

 

10. Živý chat

10.1. V rámci vášho používania webových stránok vám môže stránka casinoxbit.com poskytnúť chatovacie zariadenie, ktoré je nami moderované a podlieha kontrolám. Vyhradzujeme si právo skontrolovať chat a viesť záznamy o všetkých vyjadreniach urobených v takomto zariadení. Vaše chatovacie zariadenie by ste mali používať na rekreačné a spoločenské účely a vzťahujú sa na neho nasledujúce pravidlá.

10.2. Nebudete robiť žiadne vyhlásenia, ktoré by boli sexuálne explicitné alebo hrubo urážlivé, vrátane prejavov fanatizmu, rasizmu, nenávisti alebo vulgárnych výrazov.

10.3. Nebudete robiť vyhlásenia, ktoré sú urážlivé, hanlivé alebo obťažujúce alebo urážajúce na webových stránkach alebo na stránke casinoxbit.com.

10.4. Nebudete robiť vyhlásenia, ktoré propagujú alebo inak súvisia s inými hráčmi, ktorí sú online.

10.5. Nebudete robiť vyhlásenia o webových stránkach casinoxbit.com ani o iných internetových stránkach pripojených k casinoxbit.com, ktoré sú nepravdivé a / alebo škodlivé a / alebo škodlivé pre casinoxbit.com.

10.6. Nebudete sa dohovárať prostredníctvom chatovacích miestností alebo samostatného chatu. Všetky podozrivé rozhovory budú nahlásené príslušnému regulačnému orgánu alebo orgánu činnému v trestnom konaní.

10.7. V prípade, že porušíte ktorékoľvek z vyššie uvedených ustanovení týkajúcich sa chatovacieho zariadenia, casinoxbit.com má právo odstrániť chatovaciu miestnosť alebo okamžite zrušiť váš účet. Po takomto ukončení vám casinoxbit.com vráti všetky prostriedky, ktoré sa môžu nachádzať na vašom účte, nad rámec akejkoľvek sumy, ktorá by nám mohla v takomto prípade pripadnúť.

 

11. Chybné a prerušené hry

11.1. casinoxbit.com nenesie zodpovednosť za žiadne výpadky, prerušenie servera, oneskorenie alebo akékoľvek technické alebo politické narušenie hrateľnosti. Vrátenie peňazí je možné výlučne na základe rozhodnutia casinoxbit.com

11.2. casinoxbit.com neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, o ktorých sa predpokladá alebo že vznikli v súvislosti s Webovými stránkami alebo s ich obsahom, vrátane okrem iného oneskorenia alebo prerušenia prevádzky alebo prenosu, straty alebo poškodenia údajov, komunikácie zlyhanie liniek, zneužitie webových stránok alebo ich obsahu akoukoľvek osobou alebo chyby.

11.3. V prípade poruchy systému kasína sú všetky stávky neplatné.

11.4. V prípade, že je hra spustená, ale došlo k jej strate z dôvodu zlyhania systému, casinoxbit.com vám vráti čiastku vsadenú v hre pripísaním na váš účet alebo, ak účet už neexistuje, vyplatením vám schváleným spôsobom; a ak máte nahromadený kredit v čase, keď došlo k prerušeniu hry, pripíšte na svoj účet peňažnú hodnotu kreditu alebo ak účet už neexistuje, vyplatímee vám ho schváleným spôsobom.

 

12. Povinnosti

12.1. casinoxbit.com si vyhradzuje právo postúpiť alebo inak legálne previesť svoje práva a povinnosti podľa Podmienok. Svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok nepostúpite ani inak neprevediete.

 

13. Sťažnosti

13.1. Ak máte sťažnosť, môžete poslať e-mail na zákaznícku podporu webových stránok na adrese tímu podpory na casinoxbit.com.

13.2. casinoxbit.com vynaloží všetko úsilie na rýchle vyriešenie nahlásenej záležitosti.

13.3. Ak máte dotaz týkajúci sa akejkoľvek transakcie, môžete kontaktovať casinoxbit.com v tíme podpory na casinoxbit.com s podrobnosťami o dopyte. Skontrolujeme všetky dopytované alebo sporné transakcie. Naše rozhodnutie je konečný.

 

14. Dohoda a prípustnosť

14.1. Tieto podmienky, zásady ochrany osobných údajov, zásady používania súborov cookie a akýkoľvek dokument, na ktorý sa v nich výslovne odkazuje a akékoľvek pokyny alebo pravidlá zverejnené na webových stránkach, tvoria úplnú dohodu medzi vami a casinoxbit.com v súvislosti s touto webovou stránkou.

14.2. V súdnom alebo správnom konaní je prípustná tlačená verzia týchto Podmienok a každého oznámenia podaného v elektronickej podobe na základe týchto Podmienok alebo sa ich týka v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačenej forme.

14.3. Ak sa bude považovať ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok za nezákonné alebo nevymáhateľné, bude toto ustanovenie zrušené a všetky ostatné ustanovenia zostanú v platnosti, a nebudú týmto oddelením dotknuté.

14.4. V prípade nesúladu textového obsahu medzi jazykovými verziami má prednosť anglická verzia Podmienok.

14.5. Tieto podmienky sa riadia zákonmi Curacaa a strany súhlasia s jurisdikciou súdov v Curacao a s pravidlami arbitráže v súlade s platnými zákonmi.

 

15. Autorské práva

15.1. Sme výhradnými vlastníkmi ochrannej známky casinoxbit.com a loga casinoxbit.com. Akékoľvek neoprávnené použitie ochrannej známky casinoxbit.com a loga casinoxbit.com môže mať za následok trestné stíhanie.

15.2. casinoxbit.com je jednotný vyhľadávač zdrojov webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou Bit Gaming LLC. a bez nášho predchádzajúceho použitia nemôže byť táto adresa URL neoprávnene použitá na inej webovej stránke alebo digitálnej platforme. písomný súhlas.

15.3. Bit Gaming LLC. je vlastníkom alebo právoplatným nadobúdateľom licencie na práva na technológiu, softvér a obchodné systémy používané na tejto webovej stránke.

 

15.4. Obsah a štruktúra stránok webových stránok casinoxbit.com patrí Bit Gaming LLC., všetky práva vyhradené. Autorské práva na túto webovú stránku vrátane všetkého textu, grafiky, kódu, súborov a odkazov patria Bit Gaming LLC. a stránka sa nemôže reprodukovať, prenášať alebo ukladať vcelku  alebo čiastočne bez nášho písomného súhlasu. Vaša registrácia a používanie nášho systému preto nepriznávajú nijaké práva na duševné vlastníctvo obsiahnuté v našom systéme.

15.5. Odkazy na webovú stránku a na ktorúkoľvek zo stránok na nej uvedených nemôžu byť súčasťou žiadnej inej webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bit Gaming LLC.

15.6. Zaväzujete sa, že nebudete používať žiadne automatické ani manuálne zariadenia na sledovanie webových stránok ani žiadneho ich obsahu.

15.7. Akékoľvek neoprávnené použitie alebo reprodukcia môžu byť stíhané.

 

16. Propagačné akcie: Zmluvné podmienky

Podmienky každého bonusu sú stanovené v konkrétnych podmienkach bonusu alebo sú uvedené na našej stránke Podmienky bonusu.

 

 

Casinoxbit.com a jeho prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. 

 

Prihlásiť sa

Účet

Ako si otvorím účet?

Pre novú registráciu navštívte našu domovskú stránku a kliknite na jedno z tlačidiel Registrovať. Tam sa môžete zaregistrovať zadaním svojich osobných údajov. Bonus je voliteľný, pokiaľ ho nechcete, nemusíte ho uplatniť.

Môj aktivačný odkaz nefunguje.

Zaregistrujte sa znova na rovnakej e-mailovej adrese. Pretože váš účet ešte nebol aktivovaný, môžete pomocou tohto kroku požiadať o nový aktivačný e-mail s ďalším aktivačným kódom. Ak nový aktivačný kód stále nefunguje, kontaktujte nás zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu. Uveďte e-mailovú adresu, ktorá bola použitá na registráciu, a vysvetlite situáciu.

Nedostal som aktivačný e-mail.

Aktivačný e-mail môže trvať niekoľko minút a môže sa tiež dostať do priečinka nevyžiadanej pošty alebo reklamnej pošty, preto tiež skontrolujte tieto priečinky doručenej pošty. Ak nenájdete e-mail, môžete sa znova zaregistrovať na rovnakej e-mailovej adrese a požiadať o nový aktivačný e-mail. Ak stále nedostanete aktivačný e-mail, pošlite správu na podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a uveďte e-mailovú adresu, ktorá bola použitá na registráciu účtu, pričom požiadajte o manuálnu aktiváciu účtu.

Je registrácia v Casino XBIT bezplatná?

Registrácia do nášho kasína je úplne zadarmo.

Ako overím svoju adresu?

Doklad o adrese môže obsahovať akýkoľvek dokument, ktorý obsahuje vaše celé meno, súčasnú adresu a dátum, ktorý nie je starší ako šesť (6) mesiacov od dátumu registrácie. Všetky citlivé informácie, ako napríklad zostatky na účtoch, môžu byť začiarknuté. Povolené formáty súborov sú PDF, JPEG, PNG. Max. veľkosť súboru je 2 MB. Prijímajú sa tieto dokumenty: Doklad o adrese - bankový výpis. Najjednoduchší spôsob, ako overiť vašu adresu, je poskytnúť nám bankový výpis, ktorý jasne uvádza vaše celé meno, vaše bankové údaje, logo banky a dátum. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete overiť svoju adresu iným spôsobom, môže sa v budúcnosti stále vyžadovať výpis z bankového účtu. alebo doklad o adrese - faktúra za energie alebo doklad o adrese - telefónny účet alebo potvrdenie registrácie / potvrdenie o bydlisku alebo akýkoľvek úradný list od vlády, poisťovacej spoločnosti alebo podobne. Nahrajte svoj dôkaz adresy na svoj účet v časti Zodpovedné hranie> Nahrajte svoje ID alebo pošlite prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu. Ak potrebujete pomoc, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu.

Ako overím svoj účet?

Na overenie svojho účtu v Casino XBIT prosím predložte: - občiansky preukaz - doklad o adrese. Tento postup nám umožňuje bezpečne autentifikovať aktivitu na našej webovej stránke a chrániť záujmy našich zákazníkov. Pre ďalšie informácie vám odporúčame prečítať si naše pravidlá ochrany osobných údajov. Môžete nahrať svoje dokumenty ako digitálnu fotografiu alebo naskenovať priamo do svojho účtu v časti Môj účet> Zodpovedné hranie> Nahrajte svoje ID + alebo môžete dokumenty odoslať prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu. Je dôležité zaslať dokumenty v čitateľnej kvalite a vyhnúť sa nejasným, tmavým alebo pixelovaným fotografiám musia byť zobrazené všetkých štyri rohy. Po potvrdení dokumentov môžeme váš účet úplne overiť a vy môžete využívať neobmedzený prístup k svojmu účtu.

Ako dlho trvá overenie dokumentu?

Každý odoslaný dokument bude skontrolovaný manuálne, a preto môže proces trvať až 72 hodín z dôvodu množstva dokumentov, ktoré denne dostávame. Pamätajte, že 72 hodín predstavuje maximálny časový rámec a zvyčajne sme rýchlejší. Hneď ako skontrolujeme vaše dokumenty, dostanete e-mail.

Ako môžem zrušiť svoj účet?

Zrušenie účtu je vždy možné zaslaním žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu s uvedením dôvodu zrušenia účtu. Nezabudnite, že tiež sa môžete na určitý čas obmedziť v používaní svojho účtu, ak prejdete na stránku Môj účet> Zodpovedné hranie> Kontrola prístupu.

Prečo je môj účet zatvorený?

Kontaktujte náš tím zákazníckych služieb prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a vysvetlite situáciu. Radi preskúmame, čo sa deje, a v prípade potreby opravíme akýkoľvek problém.

Ako nastavím limit vkladu?

Nastavením limitu vkladu môžete vložiť maximálnu sumu, ktorú ste si vybrali za určité obdobie. Svoj vlastný limit vkladu si môžete nastaviť v sekcii Zodpovedné hranie v časti Môj účet> Kontrola vkladu.

Ako nastavím stávkový limit?

Nastavením stávkového limitu môžete staviť na maximum, ktoré ste si vybrali za určité obdobie. V sekcii „Zodpovedné hranie“ si môžete nastaviť vlastný limit stávok. Ak nemôžete hrať v našom kasíne, je možné, že ste si nastavili stávkový limit. Ak chcete skontrolovať, koľko ste stavili za určité obdobie, otvorte vo svojom účte históriu hier.

Ako nastavím limit straty?

Nastavením limitu straty môžete stratiť maximálne čiastku, ktorú ste si vybrali za určité obdobie. Strata je definovaná vašou výhrou mínus vaše stávky a je záporným číslom. Svoj vlastný limit strát si môžete nastaviť v sekcii „Zodpovedné hranie“ -> „Kontrola limitu strát“.

Ako zmením svoje údaje?

Ak potrebujete aktualizovať svoje údaje, v závislosti od informácií, ktoré chcete aktualizovať, pošlite prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu kópiu svojho identifikačného preukazu alebo dokladu o adrese a požiadajte o aktualizáciu svojho profilu s krátkym vysvetlenie, prečo ho chcete aktualizovať.

Ako môžem zmeniť dátum narodenia?

Zašlite prosím svoju identifikačný preukaz tímu podpory na casinoxbit.com alebo použite Live Chat s krátkym vysvetlením, prečo je potrebné zmeniť dátum narodenia a my radi upravíme vaše osobné údaje.

Ako môžem zmeniť svoju e-mailovú adresu?

Z bezpečnostných dôvodov by ste pre zmenu e-mailovej adresy museli urobiť toto: - kontaktujte našu podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu z vašej novej e-mailovej adresy; - uveďte svoju momentálne zaregistrovanú e-mailovú adresu; - poskytnite nám informácie týkajúce sa vašich nedávnych využívaných hier a nedávno použitých platobných metód pre vklady; - priložte tiež kópiu svojho dokladu totožnosti.

Zabudol som svoje heslo.

V prípade, že ste zabudli svoje heslo, choďte do prihlasovacieho formulára a kliknite na „Zabudnuté heslo“. Následne dostanete e-mail s postupom pre obnovenia hesla.

Zamkol som svoj účet.

Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho účtu, pošlite správu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a uveďte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu, ktorá bola použitá na registráciu účtu, a požiadajte o jeho odblokovanie.

Zablokoval som svoj účet.

Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho účtu, pošlite správu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a uveďte e-mailovú adresu, ktorá bola použitá na registráciu účtu, so žiadosťou o odblokovanie účtu.

Nemôžem sa prihlásiť.

Uistite sa, že používate správne používateľské meno alebo e-mailovú adresu a heslo. Ak ste už obnovenie hesla použili a stále nemáte prístup k svojmu účtu, kontaktujte našu podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Záloha

Aký je minimálny vklad?

A kaszinónk minimális befizetése 10 XBU.

Aký je maximálny vklad?

Maximálna výška vkladu závisí od spôsobu platby, ktorý si chcete zvoliť. Viac informácií nájdete na našej stránke. Odkaz na túto stránku nájdete v päte (dolná časť) našej webovej stránky.

Ako môžem urobiť vklad?

Ponúkame rôzne krypto metódy, ktoré môžete použiť na vklad. Ak chcete vykonať vklad, jednoducho otvorte stránku vkladu a zvoľte príslušný spôsob platby. Potom kliknite na tlačidlo „Vložiť“, zadajte čiastku a zvoľte požadovaný spôsob platby.

Prečo nemôžem vkladať?

Nezabudnite správne zadať požadované platobné podrobnosti a skontrolovať svoj zostatok. Skontrolujte tiež, či ste nastavili limit vkladu a dosiahli ste maximálnu sumu. Ak sú podrobnosti správne, na vašom účte sú peniaze a nemáte nastavené žiadne limity vkladov, urobte si snímku obrazovky s chybovým hlásením a kontaktujte našu podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu.

Účtujete si za vklady províziu?

Na vklady sa nevzťahuje žiadna provízia ani poplatky.

Výplata

Aký je minimálny výber?

Minimálny výber v našom kasíne je 10 XBU.

Aký je maximálny výber?

Na vaše výbery z výhry neuplatňujeme limity, napriek tomu si v prípade, že je výhra vyššia ako XBU5,000 (alebo ekvivalentná čiastka),kasíno vyhradzuje právo vyplatiť výhru vo výške XBU4,000 (alebo ekvivalentnej sumy) týždenne.

Ako môžem požiadať o výplatu?

O platbu môžete požiadať na stránke výberu. Jednoducho kliknite na sekciu svojho účtu a potom kliknite na sekciu Vybrať alebo prejdite na Pokladňu a potom kliknite na tlačidlo Vybrať. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého rozhovoru.

Prečo bol môj výber zamietnutý?

Venujte pozornosť nasledujúcim bodom: Požiadajte o výber rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri poslednom vklade, ktorý vygeneroval vašu výhru (ak je to možné). Ak vás požiadali o dokončenie overenia, nahrajte požadované dokumenty, aby sme mohli pokračovať vo vašom výbere. Uistite sa, že ste vybrali správny spôsob platby a zadali správne podrobnosti platby. Predtým, ako požiadate o výber, nezabudnite vložiť sumu vkladu najmenej raz. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostredníctvom živého chatu.

Ako rýchlo sa vybaví moja žiadosť o platbu?

Výbery sa vyplácajú čo najskôr, podľa poradia. Snažíme sa vyplácať do štyridsaťosem (48) hodín, odkedy sme prijali vašu žiadosť, ale zvyčajne spracujeme výplaty do 24 hodín.

Dostal som menej, ako som vybral.

Kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a poskytnite snímku obrazovky transakcie. Po prešetrení vás budeme hneď kontaktovať.

Nedostal som svoju výhru.

Po prijatí vašej žiadosti dostanete výplatu. Čas spracovania závisí od vášho spôsobu platby. Ak ste nedostali výplatu do 3 pracovných dní odo dňa, keď bola požadovaná, kontaktujte našu podporu prostredníctvom tímu podpory na casinoxbit.com a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Môžem zrušiť výber?

Svoju požiadavku na vyplatenie môžete zrušiť na stránke História výberu. Ak čakajúci výber nevidíte, mohli sme ho už spracovať. Radi však skontrolujeme, či je stále možné ho zrušiť. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu.

Bonus

Kde nájdem svoje zatočenia zadarmo?

Ak chcete získať prístup k bezplatným zatočeniam, prejdite do časti Môj účet> zatočenie zadarmo. Ak nemáte prístup k týmto informáciám alebo ich stále nemôžete získať, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Ako získam bonus?

Bonus si môžete zvoliť po registrácii alebo kliknutím na „Promo akcie“. Tu uvidíte zoznam bonusov, na ktoré máte nárok, a nárok na bonus. Upozorňujeme, že za svoju hráčsku aktivitu budete zbierať aj vernostné body.

Môžem si svoj bonus vybrať?

Platí požiadavka na bonusové stávky x40. Akonáhle dosiahnete požiadavku na stávkovanie bonusom, bonus môže byť prevedený na skutočné peniaze. Upozorňujeme, že je možné prideliť maximálnu sumu 2,500 XBU. V prípade zatočenia zadarmo je maximálna suma 100 XBU. Po dokončení požiadavky na stávky môžete požiadať o výber. Viac informácií nájdete na stránke podmienok pre bonusy.

Čo znamená stávkovanie?

Stávkovanie neznamená, že musíte vyhrať alebo prehrať svoje peniaze - to znamená, že musíte staviť peniaze v našich víťazných hrách. Ak urobíte zatočenie s vkladom 1 XBB za jedno zatočenie, potom stavíte 1 XBB. Ak ste urobili 10 otočení, stavíte 10 XBB. Tu je príklad: Napríklad, ak máte 100 XBB v bonusových peniazoch a stavíte 1 XBB v hre na výhru 2 XBB. V nasledujúcom kole vsadíte ďalších 1 XBB a nič nevyhráte. Na svojom účte budete mať opäť 100 XBB, ale už ste stavili 2 XBB. Stávkovanie znamená peniaze, ktoré stavíte počas hry. Každý vklad je potrebné vykonať raz. Na umiestnenie bonusu musíte splniť určitú požiadavku na stávky. V našom kasíne je 40-násobná požiadavka, čo znamená, že musíte vložiť svoje pôvodné pripísané bonusové peniaze 40-krát. Ak získate bonus 100 XBB, museli by ste staviť celkovo 4 000 XBB. (40 krát 100).

Nemôžem hrať svoj bonus.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo nemôžete hrať o bonus: - V peňaženke kasína stále máte skutočné peniaze. Upozorňujeme, že k bonusu máte prístup, akonáhle váš zostatok skutočných peňazí klesne na 0. - XBU Stále máte zostatok z predtým prijatého bonusu. Upozorňujeme, že bonusy sa nekombinujú. Aby ste mohli hrať svoj ďalší bonus, musíte spotrebovať alebo zrušiť predtým prijatý bonusový zostatok. - Nastavili ste limit a dosiahli ste maximálnu sumu. Toto môže byť stávkový limit - skontrolujte svoje zodpovedné nastavenia hier. Ak máte požadovaný minimálny zostatok v peňaženke kasína, žiadne limity a žiadny zostávajúci predchádzajúci bonusový zostatok, ale svoj bonus stále nemôžete hrať, kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu so žiadosťou o pomoc.

Svoj bonus som zrušil omylom.

Požiadajte o pomoc náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu.

Prečo bol môj bonus zrušený?

Skontrolujte prosím nasledovné: • Či už váš bonus mohol vypršať; • Uistite sa, že ste nepožiadali o výber, zatiaľ čo bonus ešte nebol vsadený; • Zaistite, aby bonus nebol zrušený; Ak nie, kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Hry

Ako sa môžem zúčastniť hier o skutočné peniaze?

Ak chcete hrať o skutočné peniaze, musíte vložiť vklad. Kliknite na možnosť „Vklad“ a potom na sumu a spôsob platby, ktoré chcete zvoliť.

Ako sa zúčastňujem hier v zábavnom režime?

Našim zákazníkom ponúkame možnosť HRAŤ PRE ZÁBAVU ako ukážkovú verziu. Ak chcete vyskúšať naše hry, umiestnite kurzor myši na hru, ktorú si chcete zahrať, a kliknite na položku „Hrajte pre zábavu“.

Čo je Plugin (doplnok)?

Plugin je softvér, ktorý slúži ako doplnok webového prehľadávača a poskytuje prehliadaču ďalšie funkcie. Pluginy môžu umožniť webovému prehliadaču zobraziť ďalší obsah, na ktorý nebol pôvodne navrhnutý. Niektoré hry musia mať vo svojom počítači nainštalovaný program Adobe Flash Player. Postupujte podľa pokynov na stránke, ako povoliť doplnok Flash, aby ste sa uistili, že bude fungovať.

Môžem hrať na tablete / mobilnom telefóne?

Jednoznačne. Mnoho hier je k dispozícii aj na mobilných zariadeniach, ako sú telefóny a tablety.

Zobrazuje sa mi chyba hry.

Postupujte prosím podľa pokynov: • Odhlásiť sa z našej stránky • Zavrieť stránku • Vymazať medzipamäť prehliadača • Vymazať cookies prehliadača • Prihlásiť sa a hrať Pokyny na vymazanie vyrovnávacej pamäte a cookies vášho prehliadača nájdete tu: https://www.wikihow.com/ Clear-Cache-and-Cookies Ak problém pretrváva, kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a poskytnite ďalšiu snímku obrazovky s chybovým hlásením.

Keď skúsim hrať hry, zobrazí sa čierna obrazovka.

Venujte pozornosť nasledujúcemu: • Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie Adobe Flash Player, a v prípade potreby spustite aktualizáciu. • Uistite sa, že je váš prehrávač Flash Player povolený a povolený pre našu stránku. Ak sa vám stále zobrazuje čierna obrazovka, urobte si snímku obrazovky a kontaktujte našu zákaznícku podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Druhý

Potrebuješ pomoc?

Neváhajte kontaktovať náš profesionálny a priateľský tím zákazníckej podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu. Kontaktný formulár a živý chat nájdete kliknutím na tlačidlo Podpora alebo na odkaz na našej webovej stránke.

Aké jazyky podporujete?

Náš zákaznícky servis je momentálne k dispozícii v angličtine.

Mám nejaké návrhy.

Vaša spätná väzba týkajúca sa našich webových stránok, produktov a služieb je vysoko cenená. Pretože sa neustále snažíme zlepšovať naše kasíno a snažíme sa dosiahnuť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, sme radi, že od vás dostaneme akúkoľvek spätnú väzbu. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára a urobíme všetko pre to, aby sme vaše návrhy mohli realizovať.

Chcem spropagovať vaše kasíno.

Jsme velmi rádi, že máte zájem o partnerské partnerství. Kontaktujte nás ohledně affiliates@casinoxbit.com nebo klikněte na odkaz affiliates ve spodní části našich webových stránek.

Ako sa stanem VIP?

Stať sa VIP je automatizovaný systém založený na vašej vloženej sume. V sekcii Môj účet nájdete, ktorú VIP úroveň momentálne máte a koľko% zostáva do ďalšej VIP úrovne. Každá VIP úroveň ponúka (lepšie) bonusy a zrýchlenie vernostných bodov. Platinová a diamantová VIP úroveň ponúka extra mesačné ceny, vrátenie peňazí a ďalšie. Pre viac informácií navštívte našu stránku Vernostné a VIP.
Môžete chatovať s tímom podpory.
Pri otváraní panela podpory kliknite na kartu Live podpora. Neváhajte a opýtajte sa na akékoľvek otázky týkajúce sa Casino Xbit, vášho účtu alebo (živých) hier na webe.

Ak nám chcete poslať správu prostredníctvom nášho kontaktného formulára, môžete ju odoslať odtiaľto.
Kolaps
Získať podporu
logo-xbit.png