Hraj teraz Akcie Pokladňa VIP Lounge Register

Zásady ochrany osobných údajov

1. SÚKROMIE

Bit Gaming LLC. sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. V tomto dokumente ochrany osobných údajov uvádzame, aké informácie zhromažďujeme, keď používate naše služby, prečo zhromažďujeme tieto informácie a ako zhromažďované informácie používame.

Uvádzame, že tieto zásady ochrany osobných údajov sú záväzné medzi vami a webom casinoxbit.com. („My“, „My“ alebo „Náš“, podľa vhodnosti). Tieto zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok Casino Xbit.

Web www.casinoxbit.com („Casino“, „Web“, „Spoločnosť“, „My“, „Nás“, „Náš“) vlastní a prevádzkuje Bit Gaming LLC, spoločnosť registrovaná v súlade so zákonom St. Vincent a Grenadines, registračné číslo. 950 LLC 2021, Adresa:  First St. Vincent Bank Ltd. Building, James Street, Kingstown, St. Vincent a Grenadines. Bit Gaming LLC. je licencovaný a regulovaný Úradom pre hazardné hry Curacao a funguje na základe licencie č GLH-OCCHKTW0705052021

Tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne meníme a o týchto zmenách vás budeme informovať zverejnením upravených podmienok na našich platformách. Odporúčame vám, aby ste sa pravidelne vracali k týmto zásadám ochrany osobných údajov.

 

2. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIE

Za osobné údaje považujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, vrátane, ale nie výlučne na meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalú alebo prechodnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo iné relevantné informácie (ďalej len „osobné Informácie “). Keď používate našu webovú stránku, registrujete sa na účet alebo využívate naše služby, môže sa od vás vyžadovať poskytnutie osobných údajov. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať informácie ako: kontaktné informácie (vrátane telefónneho čísla),informácie o trvalom pobyte, fakturačné údaje, história transakcií, predvoľby používania webových stránok a spätná väzba týkajúca sa Služieb. Tieto informácie po určitú dobu uchovávame na serveroch so sídlom v Nemecku a inde. Pri používaní našich služieb naše servery uchovávajú záznamy o aktivitách, na ktorých sa zhromažďujú určité administratívne a prevádzkové informácie vrátane: zdrojovej adresy IP, času prístupu, dátumu prístupu, navštívených webových stránok, používania jazyka, správ o zlyhaní softvéru a typ použitého prehliadača. Tieto informácie sú nevyhnutné pre poskytovanie a kvalitu našich služieb. Nezhromažďujeme osobné údaje o vás bez vášho vedomia.

 

3. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVANIA ÚDAJOV

Môžeme automaticky zhromažďovať určité údaje, ktoré sú uvedené vyššie, a prijímať Vaše osobné údaje, keď tieto informácie poskytujete prostredníctvom služieb alebo inej komunikácie a interakcií na vašom webe. Môžeme tiež získať osobné informácie od online predajcov a poskytovateľov služieb a zo zoznamov zákazníkov legálne získaných od tretích strán. Okrem toho môžeme zapojiť služby tretích strán, ktoré poskytujú služby technickej podpory pri spracovaní vašich online transakcií a udržiavaní vášho účtu. Budeme mať prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré poskytnete takýmto predajcom, poskytovateľom služieb a službám elektronického obchodu tretích strán, a osobné údaje použijeme tak, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov nižšie. Tieto informácie budú sprístupnené tretím stranám mimo Spoločnosti v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Podnikáme kroky na zabezpečenie toho, aby naše dohody s poskytovateľmi služieb tretích strán a online predajcami chránili vaše súkromie.

 

4. POUŽITIE ZÍSKANÝCH INFORMÁCIÍ

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, používame na poskytovanie našich služieb, poskytovanie zákazníckej podpory, vykonávanie potrebných bezpečnostných a identifikačných kontrol, na spracovanie akýchkoľvek vašich transakcií online, na pomoc pri vašej účasti na propagačných akciách tretích strán, na splnenie určitých obchodných požiadaviek a na akýkoľvek iný účel súvisiaci s prevádzkou Služieb. Z tohto dôvodu môžeme zdieľať vaše osobné údaje s našimi starostlivo vybranými partnermi (vrátane akýchkoľvek ďalších strán, ktoré s nimi uzavreli dohody o zdieľaní údajov).

Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na to, aby sme vám poskytli: (1) propagačné ponuky a informácie týkajúce sa našich produktov a služieb; a (2) propagačné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb našich partnerov s cieľom rozšíriť škálu poskytovaných produktov a zlepšiť náš zákaznícky servis. Z času na čas môžeme od vás požadovať informácie prostredníctvom prieskumov alebo súťaží. Účasť na týchto prieskumoch alebo súťažiach je úplne dobrovoľná a môžete si vybrať, či tieto informácie zašlete alebo nie. Požadované informácie môžu zahŕňať kontaktné informácie (napríklad meno, korešpondenčná adresa a telefónne číslo) a demografické informácie (napríklad poštové smerovacie číslo alebo vek). Prijatím akejkoľvek súťažnej ceny alebo výhier od nás súhlasíte s použitím vášho mena na reklamné a propagačné účely bez ďalšej kompenzácie, pokiaľ to nie je zákonom zakázané. Pokiaľ ste sa nerozhodli, že nebudete dostávať propagačné informácie, môžeme vaše osobné údaje (vrátane vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla) použiť aj na to, aby sme vám poskytli informácie týkajúce sa našich produktov, služieb a akcií, vrátane ďalších herných produktov (vrátane online pokru, kasína, stávkovania, backgammon) a nami starostlivo vybrané produkty a služby od tretích strán.

 

5. VYLÚČENIE ZVEREJNENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V URČITÝCH PRÍPADOCH

Môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, alebo ak, je to nevyhnutné v uvedených prípadoch: (1) dodržali právny predpis, ktorý sa nás týka alebo ktorejkoľvek z našich stránok alebo služieb; (2) chrániť a brániť naše práva alebo majetok; alebo (3) konáme s cieľom chrániť osobnú bezpečnosť používateľov služieb alebo verejnosti. Ak sa podľa nášho výlučného rozhodnutia zistí, že ste nás, spoločnosť alebo iného používateľa služieb akýmkoľvek spôsobom podviedli alebo sa pokúsili oklamať, okrem iného vrátane manipulácie s hrami alebo podvodov s platbami, alebo ak vás podozrievame z podvodného konania platby, vrátane použitia ukradnutých kreditných kariet, alebo akejkoľvek inej podvodnej činnosti (vrátane akéhokoľvek vrátenia platby alebo iného stornovania platby) alebo zakázanej transakcie (vrátane prania špinavých peňazí),vyhradzujeme si právo zdieľať tieto informácie (spolu s vašou identitou) s inými weby s online hrami, bankami, spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty, príslušné agentúry a príslušné orgány. (4) Na účely výskumu prevencie závislostí možno údaje anonymizovať a poskytnúť ich príslušným inštitúciám. 

 

6. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Môžete sa „odhlásiť“ z prijímania akejkoľvek propagačnej komunikácie buď tak, že sa rozhodnete odhlásiť prostredníctvom nastavení svojho účtu dostupných na našich stránkach alebo v našich službách, alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo kedykoľvek zaslaním e-mailu alebo písomnou formou zákazníckemu servisu.

Okrem toho nás môžete kontaktovať, ak: 1) chcete potvrdiť presnosť osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili; 2) chceli by ste aktualizovať svoje osobné údaje; a / alebo 3) máte akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa nášho použitia vašich osobných údajov. Na požiadanie (1) aktualizujeme všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, pre prípad, že preukážete nevyhnutnosť takýchto zmien, alebo (2) označíme akékoľvek informácie, ktoré sa nebudú  používať na marketingové účely. Aby sa zabránilo pochybnostiam, vyššie uvedené nám nebráni v tom, aby sme si vaše osobné údaje vždy, keď to vyžaduje zákon.

 

7. COOKIES

Informácie umiestnené vo vašom zariadení

Pri prístupe k našim službám môžeme ukladať informácie do vášho zariadenia. Tieto informácie sa označujú ako súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve stránok online, ktoré zaznamenávajú vaše preferencie. Používame tiež miestne zdieľané objekty alebo „flash cookies“. „Flash cookies“ sú podobné cookies prehliadača. Umožňujú nám pamätať si veci o vašich návštevách na našich stránkach. Súbory cookies ani flash cookies nemožno použiť na prístup alebo použitie ďalších informácií vo vašom počítači. Tieto metódy používame iba na sledovanie toho, ako využívate naše služby. Súbory cookies nám pomáhajú monitorovať prenos na stránku, zlepšovať naše služby a uľahčovať a / alebo zvyšovať relevantnosť pre vaše použitie. Používame flash cookies a cookies tretích strán, ktoré nám pomáhajú zobrazovať vám relevantnejšie a žiaducejšie reklamy.

Nevyhnutne potrebné cookies

Nevyhnutne potrebné súbory cookies sú nevyhnutné, aby sa používateľ mohol pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie, ako je prístup do zabezpečených oblastí webových stránok alebo vykonávanie finančných transakcií. Bez týchto súborov cookies by sme nemohli dosiahnuť, aby naše webové stránky fungovali efektívne.

Proces registrácie

Tieto súbory cookies budú obsahovať informácie zhromaždené počas vašej registrácie a umožnia nám rozpoznať vás ako zákazníka a poskytnúť vám služby, ktoré požadujete. Tieto údaje môžeme tiež použiť na lepšie pochopenie vašich záujmov online a na zlepšenie vašich návštev na našich platformách.

 

Na našom webe

Pre návštevníkov našej webovej stránky používame súbory cookies na zhromažďovanie informácií. Naše servery používajú tri rôzne typy súborov cookies:

„Session-based“ cookies: Tento typ cookies je pridelený vášmu počítaču iba na dobu vašej návštevy našej webovej stránky. Súbory cookies založené na reláciách vám pomôžu rýchlejšie sa pohybovať na našom webe a ak ste registrovaným zákazníkom, umožňuje nám poskytnúť vám informácie, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Platnosť tohto súboru cookies uplynie automaticky, keď zavriete prehľadávač.

„Trvalý“ súbor cookies: Tento typ súborov cookies zostane vo vašom počítači po dobu nastavenú pre každý súbor cookies. Flash cookies sú tiež trvalé.

„Analytické“ súbory cookies: Tento typ súborov cookies nám umožňuje rozpoznať a spočítať počet návštevníkov našej stránky a zistiť, ako návštevníci využívajú naše služby. To nám pomáha zlepšovať spôsob fungovania našich stránok, napríklad zabezpečením toho, aby ste ľahko našli to, čo hľadáte.

 

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookies. Väčšina webových prehľadávačov automaticky prijíma súbory cookies, ale ak chcete, môžete upraviť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookies odmietol. V ponuke Pomocník na paneli s ponukami väčšiny prehľadávačov sa dozviete, ako zabrániť vášmu prehliadaču v prijímaní nových súborov cookies, ako nastaviť, aby vás prehliadač upozorňoval na prijatie nového súboru cookies a ako súbory cookies úplne zakázať.

 

Flash cookies

Svoje nastavenia prehrávača Flash Player môžete upraviť, aby ste zabránili použitiu súborov cookies Flash. Správca nastavení prehrávača Flash Player vám umožňuje spravovať predvoľby. Ak chcete zakázať súbory cookies typu flash z celého obsahu tretích strán, prejdite na panel „Globálne nastavenia ukladacieho priestoru“ v Správcovi nastavení a zrušte začiarknutie políčka „Povoliť, aby obsah Flash tretích strán ukladal informácie do vášho počítača“, a zatvorte Správcu nastavení. Môžete tiež upraviť svoje nastavenia pre konkrétne webové stránky, ktoré navštívite, prostredníctvom panela „Nastavenia úložiska webových stránok“, ktorý sa nachádza aj v Správcovi nastavení.

Ak používate starú verziu aplikácie Flash Player alebo starší webový prehliadač, Správca nastavení nemusí byť pre vás k dispozícii. Odporúčame vám, aby ste Flash Player a prehliadač obnovili na najnovšie dostupné verzie.

Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky interaktívne funkcie na našich stránkach.

 

8. SÚHLAS S POUŽÍVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB

Ak chcete využívať naše služby a hrať o skutočné peniaze, budete musieť posielať a dostávať peniaze. Na spracovanie takýchto finančných transakcií musíme použiť elektronické platobné inštitúcie tretích strán. Prijatím týchto zásad ochrany osobných údajov výslovne súhlasíte s využívaním osobných údajom potrebných na spracovanie transakcií, v prípade potreby súhlasíte aj s prenosom týchto informácií mimo vašu krajinu. Podnikáme kroky na zabezpečenie toho, aby naše dohody s platobnými inštitúciami chránili vaše súkromie.

 

9. SÚHLAS S PREHODNOTENÍM BEZPEČNOSTI

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať kontrolu zabezpečenia s cieľom overiť vami poskytnuté registračné údaje a overiť vaše používanie služieb a vaše finančné transakcie kvôli možnému porušeniu našich podmienok a platných právnych predpisov. Používaním našich služieb, a tým súhlasom s našimi Obchodnými podmienkami, nás oprávňujete používať vaše osobné údaje a zverejňovať vaše osobné údaje tretím stranám na účely overenia informácií, ktoré poskytnete počas vášho používania našich služieb, vrátane, ak je to potrebné, prenos informácií mimo vašej krajiny. Kontroly zabezpečenia môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na overovacie správy a / alebo iné overenie informácií, ktoré poskytnete, v databázach tretích strán. Na uľahčenie týchto bezpečnostných kontrol sa navyše zaväzujete poskytnúť také informácie alebo dokumentáciu, aké budeme požadovať.

 

10. BEZPEČNOSŤ

Rozumieme dôležitosti zabezpečenia ochrany osobných údajov a  využívame techniku potrebnú na zabezpečenie informácií. Všetky osobné informácie, ktoré dostávame priamo od vás, ukladáme do šifrovanej a heslom chránenej databázy nachádzajúcej sa v našej zabezpečenej sieti s najmodernejším softvérom brány firewall. (Naše služby podporujú SSL verzie 3 so 128-bitovým šifrovaním). Prijímame tiež opatrenia na zabezpečenie toho, aby naše dcérske spoločnosti, agenti, pridružené spoločnosti a dodávatelia uplatňovali primerané bezpečnostné opatrenia.

 

11. OCHRANA MALOLETÝCH

Naše Služby nie sú určené ani zamerané na osoby mladšie ako osemnásť rokov (18) (alebo zákonný vek v príslušnej jurisdikcii). Akákoľvek osoba, ktorá nám poskytuje svoje informácie, pre nás znamená, že má osemnásť (18) rokov (alebo zákonný vek v príslušnej jurisdikcii) alebo viac. Našou zásadou je odhaľovať pokusy maloletých o prístup k našim službám, ktoré môžu vyžadovať zahájenie bezpečnostnej kontroly. Ak sa dozvieme, že maloletý sa pokúsil alebo poskytol osobné informácie prostredníctvom našich služieb, nebudeme ich informácie akceptovať a podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich záznamov.

 

12. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné informácie zhromaždené pri používaní našich služieb môžu byť uložené a spracované v ktorejkoľvek krajine, v ktorej my alebo naše pridružené spoločnosti, dodávatelia alebo agenti majú zariadenia. Používaním našich služieb vyjadrujete výslovný súhlas s akýmkoľvek prenosom informácií mimo vašu krajinu (vrátane do krajín, v prípade ktorých nie sú zodpovedajúce zákony o ochrane súkromia). Napriek tomu podnikáme kroky na zabezpečenie toho, aby naši agenti, pridružené spoločnosti a dodávatelia dodržiavali naše štandardy ochrany súkromia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

 

13. POSTUPY TRETÍCH STRÁN

Nemôžeme zaistiť ochranu akýchkoľvek informácií, ktoré poskytujete online stránkam tretích strán, ktoré odkazujú na služby alebo akýchkoľvek informácií zhromaždených akoukoľvek treťou stranou spravujúcou náš pridružený program (ak je to vhodné) alebo akýmkoľvek iným programom, pretože tieto online stránky sú vlastnené a prevádzkované nezávisle od nás. Akékoľvek informácie zhromaždené týmito tretími stranami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov tejto tretej strany, ak existujú.

 

14. VÝHRADA ZODPOVEDNOSTI

Nie sme zodpovední za skutočnosti, ktoré nevieme ovplyvniť. Z dôvodu zložitej a neustále sa meniacej technológie, ktorú používame nemôžeme zaručiť ani tvrdiť, že dôjde k bezchybnému výkonu Vašich práv na ochranu údajov, nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, následné alebo represívne škody súvisiace s použitím alebo prenosom Vami uvedených osobných údajov.

 

15. SÚHLAS S POLITIKOU OCHRANY SÚKROMIA

Vaše používanie našich služieb predstavuje súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Toto sú naše pravidlá ochrany osobných údajov a nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie. Tieto zásady ochrany osobných údajov by sa mali čítať v spojení s našimi Obchodnými podmienkami a ďalšími príslušnými podmienkami zverejnenými na našich platformách. Tieto Pravidlách ochrany osobných údajov pravidelne upravujeme a o týchto zmenách vás budeme informovať zverejnením upravených podmienok na našich platformách. Vaše ďalšie používanie našich služieb po akýchkoľvek zmenách v Pravidlách ochrany osobných údajov predstavuje váš súhlas so zmenami. Odporúčame vám, aby ste sa pravidelne vracali k Pravidlám  ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte podľa článku 77 nariadenia GDPR právo podať sťažnosť súvisiacu so spracovaním vašich údajov dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

 

16. OSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú nespravujeme a na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak navštívite ďalšie stránky pomocou poskytnutých odkazov, prevádzkovatelia týchto stránok od vás môžu zhromažďovať informácie, ktoré budú použité v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu od našich líšiť. Nie sme zodpovední, za ich funkčnosť alebo prípadné chyby. Za odkazované stránka zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia týchto webových stránok.

 

Prihlásiť sa

Účet

Ako si otvorím účet?

Pre novú registráciu navštívte našu domovskú stránku a kliknite na jedno z tlačidiel Registrovať. Tam sa môžete zaregistrovať zadaním svojich osobných údajov. Bonus je voliteľný, pokiaľ ho nechcete, nemusíte ho uplatniť.

Môj aktivačný odkaz nefunguje.

Zaregistrujte sa znova na rovnakej e-mailovej adrese. Pretože váš účet ešte nebol aktivovaný, môžete pomocou tohto kroku požiadať o nový aktivačný e-mail s ďalším aktivačným kódom. Ak nový aktivačný kód stále nefunguje, kontaktujte nás zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu. Uveďte e-mailovú adresu, ktorá bola použitá na registráciu, a vysvetlite situáciu.

Nedostal som aktivačný e-mail.

Aktivačný e-mail môže trvať niekoľko minút a môže sa tiež dostať do priečinka nevyžiadanej pošty alebo reklamnej pošty, preto tiež skontrolujte tieto priečinky doručenej pošty. Ak nenájdete e-mail, môžete sa znova zaregistrovať na rovnakej e-mailovej adrese a požiadať o nový aktivačný e-mail. Ak stále nedostanete aktivačný e-mail, pošlite správu na podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a uveďte e-mailovú adresu, ktorá bola použitá na registráciu účtu, pričom požiadajte o manuálnu aktiváciu účtu.

Je registrácia v Casino XBIT bezplatná?

Registrácia do nášho kasína je úplne zadarmo.

Ako overím svoju adresu?

Doklad o adrese môže obsahovať akýkoľvek dokument, ktorý obsahuje vaše celé meno, súčasnú adresu a dátum, ktorý nie je starší ako šesť (6) mesiacov od dátumu registrácie. Všetky citlivé informácie, ako napríklad zostatky na účtoch, môžu byť začiarknuté. Povolené formáty súborov sú PDF, JPEG, PNG. Max. veľkosť súboru je 2 MB. Prijímajú sa tieto dokumenty: Doklad o adrese - bankový výpis. Najjednoduchší spôsob, ako overiť vašu adresu, je poskytnúť nám bankový výpis, ktorý jasne uvádza vaše celé meno, vaše bankové údaje, logo banky a dátum. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete overiť svoju adresu iným spôsobom, môže sa v budúcnosti stále vyžadovať výpis z bankového účtu. alebo doklad o adrese - faktúra za energie alebo doklad o adrese - telefónny účet alebo potvrdenie registrácie / potvrdenie o bydlisku alebo akýkoľvek úradný list od vlády, poisťovacej spoločnosti alebo podobne. Nahrajte svoj dôkaz adresy na svoj účet v časti Zodpovedné hranie> Nahrajte svoje ID alebo pošlite prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu. Ak potrebujete pomoc, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu.

Ako overím svoj účet?

Na overenie svojho účtu v Casino XBIT prosím predložte: - občiansky preukaz - doklad o adrese. Tento postup nám umožňuje bezpečne autentifikovať aktivitu na našej webovej stránke a chrániť záujmy našich zákazníkov. Pre ďalšie informácie vám odporúčame prečítať si naše pravidlá ochrany osobných údajov. Môžete nahrať svoje dokumenty ako digitálnu fotografiu alebo naskenovať priamo do svojho účtu v časti Môj účet> Zodpovedné hranie> Nahrajte svoje ID + alebo môžete dokumenty odoslať prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu. Je dôležité zaslať dokumenty v čitateľnej kvalite a vyhnúť sa nejasným, tmavým alebo pixelovaným fotografiám musia byť zobrazené všetkých štyri rohy. Po potvrdení dokumentov môžeme váš účet úplne overiť a vy môžete využívať neobmedzený prístup k svojmu účtu.

Ako dlho trvá overenie dokumentu?

Každý odoslaný dokument bude skontrolovaný manuálne, a preto môže proces trvať až 72 hodín z dôvodu množstva dokumentov, ktoré denne dostávame. Pamätajte, že 72 hodín predstavuje maximálny časový rámec a zvyčajne sme rýchlejší. Hneď ako skontrolujeme vaše dokumenty, dostanete e-mail.

Ako môžem zrušiť svoj účet?

Zrušenie účtu je vždy možné zaslaním žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu s uvedením dôvodu zrušenia účtu. Nezabudnite, že tiež sa môžete na určitý čas obmedziť v používaní svojho účtu, ak prejdete na stránku Môj účet> Zodpovedné hranie> Kontrola prístupu.

Prečo je môj účet zatvorený?

Kontaktujte náš tím zákazníckych služieb prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a vysvetlite situáciu. Radi preskúmame, čo sa deje, a v prípade potreby opravíme akýkoľvek problém.

Ako nastavím limit vkladu?

Nastavením limitu vkladu môžete vložiť maximálnu sumu, ktorú ste si vybrali za určité obdobie. Svoj vlastný limit vkladu si môžete nastaviť v sekcii Zodpovedné hranie v časti Môj účet> Kontrola vkladu.

Ako nastavím stávkový limit?

Nastavením stávkového limitu môžete staviť na maximum, ktoré ste si vybrali za určité obdobie. V sekcii „Zodpovedné hranie“ si môžete nastaviť vlastný limit stávok. Ak nemôžete hrať v našom kasíne, je možné, že ste si nastavili stávkový limit. Ak chcete skontrolovať, koľko ste stavili za určité obdobie, otvorte vo svojom účte históriu hier.

Ako nastavím limit straty?

Nastavením limitu straty môžete stratiť maximálne čiastku, ktorú ste si vybrali za určité obdobie. Strata je definovaná vašou výhrou mínus vaše stávky a je záporným číslom. Svoj vlastný limit strát si môžete nastaviť v sekcii „Zodpovedné hranie“ -> „Kontrola limitu strát“.

Ako zmením svoje údaje?

Ak potrebujete aktualizovať svoje údaje, v závislosti od informácií, ktoré chcete aktualizovať, pošlite prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu kópiu svojho identifikačného preukazu alebo dokladu o adrese a požiadajte o aktualizáciu svojho profilu s krátkym vysvetlenie, prečo ho chcete aktualizovať.

Ako môžem zmeniť dátum narodenia?

Zašlite prosím svoju identifikačný preukaz tímu podpory na casinoxbit.com alebo použite Live Chat s krátkym vysvetlením, prečo je potrebné zmeniť dátum narodenia a my radi upravíme vaše osobné údaje.

Ako môžem zmeniť svoju e-mailovú adresu?

Z bezpečnostných dôvodov by ste pre zmenu e-mailovej adresy museli urobiť toto: - kontaktujte našu podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu z vašej novej e-mailovej adresy; - uveďte svoju momentálne zaregistrovanú e-mailovú adresu; - poskytnite nám informácie týkajúce sa vašich nedávnych využívaných hier a nedávno použitých platobných metód pre vklady; - priložte tiež kópiu svojho dokladu totožnosti.

Zabudol som svoje heslo.

V prípade, že ste zabudli svoje heslo, choďte do prihlasovacieho formulára a kliknite na „Zabudnuté heslo“. Následne dostanete e-mail s postupom pre obnovenia hesla.

Zamkol som svoj účet.

Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho účtu, pošlite správu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a uveďte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu, ktorá bola použitá na registráciu účtu, a požiadajte o jeho odblokovanie.

Zablokoval som svoj účet.

Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho účtu, pošlite správu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a uveďte e-mailovú adresu, ktorá bola použitá na registráciu účtu, so žiadosťou o odblokovanie účtu.

Nemôžem sa prihlásiť.

Uistite sa, že používate správne používateľské meno alebo e-mailovú adresu a heslo. Ak ste už obnovenie hesla použili a stále nemáte prístup k svojmu účtu, kontaktujte našu podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Záloha

Aký je minimálny vklad?

A kaszinónk minimális befizetése 10 XBU.

Aký je maximálny vklad?

Maximálna výška vkladu závisí od spôsobu platby, ktorý si chcete zvoliť. Viac informácií nájdete na našej stránke. Odkaz na túto stránku nájdete v päte (dolná časť) našej webovej stránky.

Ako môžem urobiť vklad?

Ponúkame rôzne krypto metódy, ktoré môžete použiť na vklad. Ak chcete vykonať vklad, jednoducho otvorte stránku vkladu a zvoľte príslušný spôsob platby. Potom kliknite na tlačidlo „Vložiť“, zadajte čiastku a zvoľte požadovaný spôsob platby.

Prečo nemôžem vkladať?

Nezabudnite správne zadať požadované platobné podrobnosti a skontrolovať svoj zostatok. Skontrolujte tiež, či ste nastavili limit vkladu a dosiahli ste maximálnu sumu. Ak sú podrobnosti správne, na vašom účte sú peniaze a nemáte nastavené žiadne limity vkladov, urobte si snímku obrazovky s chybovým hlásením a kontaktujte našu podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu.

Účtujete si za vklady províziu?

Na vklady sa nevzťahuje žiadna provízia ani poplatky.

Výplata

Aký je minimálny výber?

Minimálny výber v našom kasíne je 10 XBU.

Aký je maximálny výber?

Na vaše výbery z výhry neuplatňujeme limity, napriek tomu si v prípade, že je výhra vyššia ako XBU5,000 (alebo ekvivalentná čiastka),kasíno vyhradzuje právo vyplatiť výhru vo výške XBU4,000 (alebo ekvivalentnej sumy) týždenne.

Ako môžem požiadať o výplatu?

O platbu môžete požiadať na stránke výberu. Jednoducho kliknite na sekciu svojho účtu a potom kliknite na sekciu Vybrať alebo prejdite na Pokladňu a potom kliknite na tlačidlo Vybrať. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého rozhovoru.

Prečo bol môj výber zamietnutý?

Venujte pozornosť nasledujúcim bodom: Požiadajte o výber rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri poslednom vklade, ktorý vygeneroval vašu výhru (ak je to možné). Ak vás požiadali o dokončenie overenia, nahrajte požadované dokumenty, aby sme mohli pokračovať vo vašom výbere. Uistite sa, že ste vybrali správny spôsob platby a zadali správne podrobnosti platby. Predtým, ako požiadate o výber, nezabudnite vložiť sumu vkladu najmenej raz. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostredníctvom živého chatu.

Ako rýchlo sa vybaví moja žiadosť o platbu?

Výbery sa vyplácajú čo najskôr, podľa poradia. Snažíme sa vyplácať do štyridsaťosem (48) hodín, odkedy sme prijali vašu žiadosť, ale zvyčajne spracujeme výplaty do 24 hodín.

Dostal som menej, ako som vybral.

Kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a poskytnite snímku obrazovky transakcie. Po prešetrení vás budeme hneď kontaktovať.

Nedostal som svoju výhru.

Po prijatí vašej žiadosti dostanete výplatu. Čas spracovania závisí od vášho spôsobu platby. Ak ste nedostali výplatu do 3 pracovných dní odo dňa, keď bola požadovaná, kontaktujte našu podporu prostredníctvom tímu podpory na casinoxbit.com a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Môžem zrušiť výber?

Svoju požiadavku na vyplatenie môžete zrušiť na stránke História výberu. Ak čakajúci výber nevidíte, mohli sme ho už spracovať. Radi však skontrolujeme, či je stále možné ho zrušiť. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu.

Bonus

Kde nájdem svoje zatočenia zadarmo?

Ak chcete získať prístup k bezplatným zatočeniam, prejdite do časti Môj účet> zatočenie zadarmo. Ak nemáte prístup k týmto informáciám alebo ich stále nemôžete získať, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Ako získam bonus?

Bonus si môžete zvoliť po registrácii alebo kliknutím na „Promo akcie“. Tu uvidíte zoznam bonusov, na ktoré máte nárok, a nárok na bonus. Upozorňujeme, že za svoju hráčsku aktivitu budete zbierať aj vernostné body.

Môžem si svoj bonus vybrať?

Platí požiadavka na bonusové stávky x40. Akonáhle dosiahnete požiadavku na stávkovanie bonusom, bonus môže byť prevedený na skutočné peniaze. Upozorňujeme, že je možné prideliť maximálnu sumu 2,500 XBU. V prípade zatočenia zadarmo je maximálna suma 100 XBU. Po dokončení požiadavky na stávky môžete požiadať o výber. Viac informácií nájdete na stránke podmienok pre bonusy.

Čo znamená stávkovanie?

Stávkovanie neznamená, že musíte vyhrať alebo prehrať svoje peniaze - to znamená, že musíte staviť peniaze v našich víťazných hrách. Ak urobíte zatočenie s vkladom 1 XBB za jedno zatočenie, potom stavíte 1 XBB. Ak ste urobili 10 otočení, stavíte 10 XBB. Tu je príklad: Napríklad, ak máte 100 XBB v bonusových peniazoch a stavíte 1 XBB v hre na výhru 2 XBB. V nasledujúcom kole vsadíte ďalších 1 XBB a nič nevyhráte. Na svojom účte budete mať opäť 100 XBB, ale už ste stavili 2 XBB. Stávkovanie znamená peniaze, ktoré stavíte počas hry. Každý vklad je potrebné vykonať raz. Na umiestnenie bonusu musíte splniť určitú požiadavku na stávky. V našom kasíne je 40-násobná požiadavka, čo znamená, že musíte vložiť svoje pôvodné pripísané bonusové peniaze 40-krát. Ak získate bonus 100 XBB, museli by ste staviť celkovo 4 000 XBB. (40 krát 100).

Nemôžem hrať svoj bonus.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo nemôžete hrať o bonus: - V peňaženke kasína stále máte skutočné peniaze. Upozorňujeme, že k bonusu máte prístup, akonáhle váš zostatok skutočných peňazí klesne na 0. - XBU Stále máte zostatok z predtým prijatého bonusu. Upozorňujeme, že bonusy sa nekombinujú. Aby ste mohli hrať svoj ďalší bonus, musíte spotrebovať alebo zrušiť predtým prijatý bonusový zostatok. - Nastavili ste limit a dosiahli ste maximálnu sumu. Toto môže byť stávkový limit - skontrolujte svoje zodpovedné nastavenia hier. Ak máte požadovaný minimálny zostatok v peňaženke kasína, žiadne limity a žiadny zostávajúci predchádzajúci bonusový zostatok, ale svoj bonus stále nemôžete hrať, kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu so žiadosťou o pomoc.

Svoj bonus som zrušil omylom.

Požiadajte o pomoc náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu.

Prečo bol môj bonus zrušený?

Skontrolujte prosím nasledovné: • Či už váš bonus mohol vypršať; • Uistite sa, že ste nepožiadali o výber, zatiaľ čo bonus ešte nebol vsadený; • Zaistite, aby bonus nebol zrušený; Ak nie, kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Hry

Ako sa môžem zúčastniť hier o skutočné peniaze?

Ak chcete hrať o skutočné peniaze, musíte vložiť vklad. Kliknite na možnosť „Vklad“ a potom na sumu a spôsob platby, ktoré chcete zvoliť.

Ako sa zúčastňujem hier v zábavnom režime?

Našim zákazníkom ponúkame možnosť HRAŤ PRE ZÁBAVU ako ukážkovú verziu. Ak chcete vyskúšať naše hry, umiestnite kurzor myši na hru, ktorú si chcete zahrať, a kliknite na položku „Hrajte pre zábavu“.

Čo je Plugin (doplnok)?

Plugin je softvér, ktorý slúži ako doplnok webového prehľadávača a poskytuje prehliadaču ďalšie funkcie. Pluginy môžu umožniť webovému prehliadaču zobraziť ďalší obsah, na ktorý nebol pôvodne navrhnutý. Niektoré hry musia mať vo svojom počítači nainštalovaný program Adobe Flash Player. Postupujte podľa pokynov na stránke, ako povoliť doplnok Flash, aby ste sa uistili, že bude fungovať.

Môžem hrať na tablete / mobilnom telefóne?

Jednoznačne. Mnoho hier je k dispozícii aj na mobilných zariadeniach, ako sú telefóny a tablety.

Zobrazuje sa mi chyba hry.

Postupujte prosím podľa pokynov: • Odhlásiť sa z našej stránky • Zavrieť stránku • Vymazať medzipamäť prehliadača • Vymazať cookies prehliadača • Prihlásiť sa a hrať Pokyny na vymazanie vyrovnávacej pamäte a cookies vášho prehliadača nájdete tu: https://www.wikihow.com/ Clear-Cache-and-Cookies Ak problém pretrváva, kontaktujte náš tím podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a poskytnite ďalšiu snímku obrazovky s chybovým hlásením.

Keď skúsim hrať hry, zobrazí sa čierna obrazovka.

Venujte pozornosť nasledujúcemu: • Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie Adobe Flash Player, a v prípade potreby spustite aktualizáciu. • Uistite sa, že je váš prehrávač Flash Player povolený a povolený pre našu stránku. Ak sa vám stále zobrazuje čierna obrazovka, urobte si snímku obrazovky a kontaktujte našu zákaznícku podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu a požiadajte o ďalšiu pomoc.

Druhý

Potrebuješ pomoc?

Neváhajte kontaktovať náš profesionálny a priateľský tím zákazníckej podpory prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého chatu. Kontaktný formulár a živý chat nájdete kliknutím na tlačidlo Podpora alebo na odkaz na našej webovej stránke.

Aké jazyky podporujete?

Náš zákaznícky servis je momentálne k dispozícii v angličtine.

Mám nejaké návrhy.

Vaša spätná väzba týkajúca sa našich webových stránok, produktov a služieb je vysoko cenená. Pretože sa neustále snažíme zlepšovať naše kasíno a snažíme sa dosiahnuť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, sme radi, že od vás dostaneme akúkoľvek spätnú väzbu. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára a urobíme všetko pre to, aby sme vaše návrhy mohli realizovať.

Chcem spropagovať vaše kasíno.

Jsme velmi rádi, že máte zájem o partnerské partnerství. Kontaktujte nás ohledně affiliates@casinoxbit.com nebo klikněte na odkaz affiliates ve spodní části našich webových stránek.

Ako sa stanem VIP?

Stať sa VIP je automatizovaný systém založený na vašej vloženej sume. V sekcii Môj účet nájdete, ktorú VIP úroveň momentálne máte a koľko% zostáva do ďalšej VIP úrovne. Každá VIP úroveň ponúka (lepšie) bonusy a zrýchlenie vernostných bodov. Platinová a diamantová VIP úroveň ponúka extra mesačné ceny, vrátenie peňazí a ďalšie. Pre viac informácií navštívte našu stránku Vernostné a VIP.
Môžete chatovať s tímom podpory.
Pri otváraní panela podpory kliknite na kartu Live podpora. Neváhajte a opýtajte sa na akékoľvek otázky týkajúce sa Casino Xbit, vášho účtu alebo (živých) hier na webe.

Ak nám chcete poslať správu prostredníctvom nášho kontaktného formulára, môžete ju odoslať odtiaľto.
Kolaps
Získať podporu
logo-xbit.png